Anunț dezbatere publica asupra Raportul privind impactul asupra mediului și Studiul de evaluare asupra corpurilor de apã pentru proiectul

“Exploatare pietriș și nisip cu amenajare iaz piscicol REGHIN 2” amplasat în Județul Mureș, extravilan localitatea Reghin

GEIGER TRANSILVANIA S.R.L. anuntã publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul asupra mediului și a Studiului pentru evaluarea impactului asupra corpurilor de apã pentru proiectul “Exploatare pietriș și nisip cu amenajare iaz piscicol REGHIN 2” propus a fi amplasat în Județul Mureș, localitatea Reghin – extravilan, identificat prin CF nr. 55356 REGHIN, CF 55457 REGHIN, CF 55353 REGHIN.

Tipul deciziei posibile luate de APM Mures poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitãrii de emitere a acordului de mediu. Raportul privind impactul asupra mediului și Studiul pentru evaluarea impactului asupra corpurilor de apã, pot fi consultate pe site-ul Agenției pentru Protecția Mediului Mureș, http://apmms.anpm.ro.

Dezbaterea publicã a raportului privind impactul asupra mediului și a Studiului pentru evaluarea impactului asupra corpurilor de apã, se va realiza electronic. Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentele menționate la sediul autoritãții competente pentru protecția mediului Mureș, Tg. Mureș str. Podeni, nr. 10, pe e-mail la adresa office@apmms.anpm.ro sau pe fax la nr. 0265314985, pânã la data 22.10.2020.
VOILA_REP_ID=C1257F54:004387CB